נשיכה של ששן חום מסוכנת ולכן יש לפנות לקבלת טיפול רפואי