חיסונים לכיתה א'

ברכות לרגל כניסתה של הקטנה לבית הספר! ההתרגשות רבה. ילקוט חדש, מחברות, קלמר, עפרונות ומחק. בבית הספר היא תלמד לקרוא, לכתוב ולחבר מספרים. זה גם הזמן להשלים את ההגנה שהתחלנו כשהיתה בת שנה, ולתת לה את המנה השניה של חיסון ה MMRV. אחריו היא תהיה מוגנת בכמעט 100% נגד החצבת, האדמת ואבעבועות הרוח. למרבה הצער עדיין יש סיכון קטן מפני הדבקות בחזרת, אך הוא באמת קטן ואם כל הכיתה תהיה מחוסנת, לא יהיה ממי להדבק.

אין צורך לגרור אותה לטיפת חלב. אחות בית הספר תטפל בנושא עבורכם.

החיסון המרובע (MMR-V)

(ניתן לעיתים בשתי זריקות – חיסון משולש (MMR) ואבעבועות רוח בנפרד). 

(מנה 2 מתוך 2)

שפעת (חיסון מומת או מוחלש)
 

(מנה בתחילת כל חורף)

(שתי מנות בחיסון ראשון)