חיסונים לכיתה ב'

הילד כבר לא הכי קטן בבית הספר, והוא כבר קורא יפה ויש לו הרבה חברים חדשים. הגיע הזמן גם להזכיר לגוף שלו כמה חיידקים לא נחמדים, איתם הוא נפגש לאחרונה בגיל שנה. אחות בית הספר תתן לו את הזריקה המרובעת ובה חיזוק ההגנה נגד טטנוס, דיפתריה, שעלת ופוליו. הזריקה בכיתה ב' חשובה בעיקר בגלל רכיב השעלת שבה שיש לחדשו כל כמה שנים.

טטנוס-דיפתריה-שעלת-פוליו (tdaP-IPV)
שפעת (חיסון מומת או מוחלש)
 

(מנה בתחילת כל חורף)

(שתי מנות בחיסון הראשון)